Nota prawna

Wszelkie prawa do zawartości serwisu Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer – www.osir-wawer.warszawa.pl, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz wykorzystywania całych stron lub fragmentów portalu www.osir-wawer.warszawa.pl wyłącznie pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków i tylko za pisemną zgodą Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer.

Zmiany
W przypadku zmiany w obowiązującej nocie prawnej serwisu www.osir-wawer.warszawa.pl, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.